Pengurus Majid Raya Habibburahman

Bidang Sosial, Zakat, Infaq dan Shodaqoh

Ketua Bidang Sosial, Zakat, Infaq dan Shodaqoh : Nurul Iman Efendi.

Anggota Bidang Sosial, Zakat, Infaq dan Shodaqoh : Pathul Riska.


Bidang ini bertugas menyusun, menjalankan dan mengembangkan aktivitas meliputi sosial, zakat, infak dan shodaqoh,dan lainnya.
Adapun program kerja Bidang Sosial, Zakat, Infak dan Shodaqoh adalah sebagai berikut:

  1. Pembuat program kerja yang akan dilaksanakan serta membuat pengajuan Anggaran bidang Sosial, Zakat, Infak dan Shodaqoh dan laporan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan kepada Ketua DKM.

  2. Mengelola aktivitas Pelayanan dan Sosial serta zakat, infak, shodaqoh secara Adil.

  3. Mempersiapkan diri untuk menjadi lembaga ZIS mandiri.

  4. Mengadakan program bantuan, seperti program orang tua asuh, bantuan beasiswa, sembako murah, khitanan masal, dll.

  5. Mengontrol dan Mengumpulkan Dana Infak yang masuk ke Masjid untuk selanjutnya diserahkan kepada Bendahara.

  6. Bertanggungjawab kepada Ketua DKM melalui Ketua I DKM.


Video Ceramah/Khutbah Jumat

Lihat semua video ceramah/khutbah Jumat